რენტგენოგრაფია – სამედიცინო ცენტრი ციტო
  • თავის ქალა
  • პარანაზალური სინუსების/წიაღები
  • ცხვირის ძვლები
  • ხერხემლის სვეტი
  • ზემო და ქვემო კიდურები
  • გულმკერდის ღრუ

ექიმები: