მოლეკულური დიაგნოსტიკა – სამედიცინო ცენტრი ციტო

„ციტოს“ PCR მოლეკულ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია წარმოადგენს ბიოუსაფრთხოების მეორე დონის ლაბორატორიას (BSL2), რომელიც აღჭურვილია ამ დონის შესაბამისი ბიოუსაფრთხოების კაბინით. ეს გვაძლევს საშუალებას, დავიცვათ როგორც ლაბორატორიაში შემოსული ნებისმიერი ნიმუში, ასევე ის პერსონალი, რომელიც ამ მასალაზე მუშაობს.
ლაბორატორია ნაწილობრივ ავტომატიზებულია: QIAcube-ის ავტომატური ექსტრაქტორის საშუალებით შესაძლებელია, დამუშავდეს ნიმუში და მოხდეს ნუკლეინის მჟავების (დნმ, რნმ-ის) ექსტრაქცია ლაბორანტების მინიმალური ჩარევით, ხოლო ROTOR GENE Q PCR ანალიზატორის საშუალებით სრულდება როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისობრივი პოლიმერაზულ-ჯაჭვური რეაქციის კვლევები მაღალი სიზუსტით, ოპტიკური სიმკვრივის გაზომვის მეშვეობით.

PCR (პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია) დიაგნოსტიკა ადამიანის გენეტიკურ მასალის (დნმ/DNA და რნმ/RNA) კვლევაზე დამყარებული ინფექციების დიაგნოსტიკის მაღალი სიზუსტის მეთოდია.
კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, გამოიყენება სისხლი, ნერწყვი, ნახველი, სასქესო ორგანოს გამონაყოფი და სხვა ბიოლოგიური მასალა. PCR დიაგნოსტიკა საშუალებას იძლევა, განისაზღვროს დაავადების გამომწვევი პათოგენის არსებობა, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში აღმოაჩინოს ვირუსებისა და ბაქტერიების ერთეული უჯრედებიც კი.

მოლეკულური დიაგნოსტიკის განყოფლების წევრები:

 

შორენა მაზმანიანი

რეფერენს კოდიდასახელება (ქართ.)დასახელება (ინგლ.)აპარატი / კვლევის მეთოდიღირებულება
105-60016Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis დნმ (DNA)-ის დეტექცია-NATNeisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis DNA - RT - PCR225.00 ₾
105-60017მიკოპლაზმა (Mycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitalium), ურეაპლაზმა (Ureaplasma Urealiticum, Ureaplasma Parvum), დნმ-ის დეტექციაMycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitalium, Ureaplasma Urealiticum, Ureaplasma Parvum NAT-RT PCR Test220.00 ₾
105-60019STD პაკეტი 2 (Chlamydia, Neisseria, Mycoplasma Hominis&Genitalium, Ureaplasma (Urealyticum&Parvum)STD Package 2 (Chlamydia, Neisseria, Mycoplasma Hominis&Genitalium, Ureaplasma Urealyticum&Parvum)525.00 ₾
105-60021სგი(STI) პაკეტი 4 (C.Trachomatis, N.Gonorrhoeae, Mycoplasma spp/Ureaplasma spp, T.Vaginalis, C.Albicans, Herpes virus 1, Herpes virus 2, G.Vaginalis, T.Pallidum) დნმ-ის პჯრ კვლევა რეალურ დროშიSTI Package 4 (C.Trachomatis, N.Gonorrhoeae, Mycoplasma spp/Ureaplasma spp, T.Vaginalis, C.Albicans, Herpes virus 1, Herpes virus 2, G.Vaginalis, T.Pallidum) DNA - RT - PCR1,000.00 ₾
105-01011SARS-CoV-2 & გრიპის A/B ვირუსის პჯრ კვლევა რეალურ დროში RT-PCRSARS-CoV-2 & Influenza A/B Real-Time PCR detectionQuantStudio 5 / Rotor-Gene Q85.00 ₾
105-01012დასავლეთ ნილოსის ცხელების გამომწვევი ვირუსის რნმ/RNA განსაზღვრა რეალური დროის პჯრ (RT-PCR) მეთოდითWest Nile Virus (WNV) RNA Qualitative RT-PCR TestRotor-Gene Q230.00 ₾
105-10008ურეაპლაზმა (Ureaplasma Urealyticum, Ureaplasma Parvum) დნმ (DNA)-ის დეტექცია-NATUreaplasma Urealyticum, Ureaplasma Parvum-NAT-RT PCR TestQuantStudio 5 / Rotor-Gene Q150.00 ₾
105-10009მიკოპლაზმა (Mycoplasma Hominis, Mycoplasma genitalium) დნმ (DNA)-ის დეტექცია-NATMycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitalium-NAT-RT PCR TestQuantStudio 5 / Rotor-Gene Q150.00 ₾
105-10010Chlamydia Trachomatis დნმ/DNA - პჯრ კვლევა რეალურ დროში (RT-PCR)Chlamydia Trachomatis DNA - RT - PCRQuantStudio 5 / Rotor-Gene Q120.00 ₾
105-10002Neisseria gonorrhoeae დნმ/DNA - პჯრ კვლევა რეალურ დროში (RT-PCR)Neisseria gonorrhoeae DNA - RT - PCRQuantStudio 5 / Rotor-Gene Q105.00 ₾
105-10003HPV ადამიანის პაპილომა ვირუსის გენოტიპირება - PCR (HPV ტიპები-16.18.31.33.35.39.45.51.52.56.58.59.66.68)Human Papillomavirus HPV-RT-PCR (HPV Types-16.18.31.33.35.39.45.51.52.56.58.59.66.68)QuantStudio 5295.00 ₾
105-01002HCV რნმ რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალური დროის PCR მეთოდითHepatitis C-RT-PCR quantitative determinationQuantStudio 5 / Rotor-Gene Q110.00 ₾
105-01003HCV რნმ თვისობრივი განსაზღვრა რეალური დროის PCR მეთოდითHepatitis C-RT-PCR qualitative determinationQuantStudio 5 / Rotor-Gene Q60.00 ₾
105-01004თრომბოფილიის გენეტიკური მარკერების რეალური დროის პჯრ (RT-PCR) კვლევაPCR (RT-PCR) of Thrombophilia Genetic MarkersRotor-Gene Q475.00 ₾
105-01005ჰეპატიტი B ვირუსის (HBV) დნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალური დროის პჯრ (RT-PCR) მეთოდითHepatitis B Virus (HBV) DNA by real-time PCR (RT-PCR)Rotor-Gene Q310.00 ₾
105-01006აივ (HIV-1) რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალური დროის პჯრ (RT-PCR) მეთოდითHIV (HIV-1) RNA by real-time PCR (RT-PCR)Rotor-Gene Q310.00 ₾
105-01007ცელიაკიასთან ასოცირებული HLA ალელების რეალური დროის პჯრ კვლევაPCR Celiac Disease-Associated HLA AllelesQuantStudio 5395.00 ₾
105-01008ლაქტოზის აუტანლობის გენეტიკური ტესტირებაLactose Intolerance Genetic Testing by PCRQuantStudio 5290.00 ₾
105-06001ქვედა სასუნთქი გზები - FilmArray Pneumonia Panel plus (Pneumoplus)FilmArray Pneumonia Panel plus-Low Respiratory Tract DischargeFilmArray650.00 ₾
105-05001ზედა სასუნთქი გზები - FilmArray PanelFilmArray Panel Upper-Nasopharyngeal SwabFilmArray650.00 ₾
105-01001სისხლი - FilmArray BCID PanelFilmArray BCID Panel-BloodFilmArray650.00 ₾
105-04001ფეკალური მასა - FilmArray Gastrointestinal (Gl) PanelFilmArray Gastrointestinal (Gl) Panel-StoolFilmArray650.00 ₾
105-05002ახალი კორონავირუსის (SARS-CoV-2) პჯრ მეთოდით კვლევაNovel Coronavirus-COVID 19 NAT-RT PCR test-Nasopharyngeal SwabQuantStudio 5 / Rotor-Gene Q85.00 ₾
105-05003ოჯახური ხმელთაშუა ზღვის ცხელების (FMF) გამომწვევი 11 მუტაციის კვლევა რეალურ დროში პჯრ მეთოდითFMF 11 Mutation Detection - RT - PCRQuantStudio 5750.00 ₾
105-05004სგი (STI) - 1 (C.Trachomatis, N.Gonorrhoeae, Mycoplasma spp/Ureaplasma spp, T.Vaginalis) დნმ-ის დეტექცია რეალურ დროში პჯრ მეთოდითSTI 1 - C.Trachomatis, N.Gonorrhoeae, Mycoplasma spp/Ureaplasma spp, T.Vaginalis DNA detection by RT-PCRQuantStudio 5470.00 ₾
105-05005სგი (STI) - 2 (C.Albicans, G.Vaginalis, T.Vaginalis) დნმ-ის დეტექცია რეალურ დროში პჯრ მეთოდითSTI 2 - C.Albicans, G.Vaginalis, T.Vaginalis DNA detection by RT-PCRRotor-Gene Q310.00 ₾
105-05006სგი (STI) - 3 (Herpes virus 1, Herpes virus 2, T.Pallidum) დნმ-ის დეტექცია რეალურ დროში პჯრ მეთოდითSTI 3 - Herpes virus 1, Herpes virus 2, T.Pallidum DNA detection by RT-PCRRotor-Gene Q310.00 ₾