მიკრობიოლოგია – სამედიცინო ცენტრი ციტო

„ციტოს“ მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია უზრუნველყოფს:

 • ზუსტი და კორექტული შედეგების მიღებას მოკლე დროში 48-72 საათის განმავლობაში (დეტექცია/იდენტიფიკაცია/ანტიბიოტიკოგრამა);
 • კლინიცისტისათვის დროული და სრული ინფორმაციის მიწოდებას;
 • სხვადასხვა ბიოლოგიური მასალიდან კლინიკურად მნიშვნელოვანი მიკრობთა ფართო სპექტრის იდენტიფიკაციას 4-8 საათში;
 • ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობის ძირითადი მარკერების დადგენას;
 • ანტიმიკრობული საშუალებების ფართო არსენალის  მგრძნობელობის და მმკ-ს განსაზღვრას 8-10 საათში;
 • ანტიბიოტიკის ეფექტურობის in vivo პროგნოზირებას;
 • მიკრობთა იდენტიფიკაციის და ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის ერთდროულად დადგენას;
 • ზოგიერთი ინფექციების სინდრომულ ტესტირებას ერთ საათში;
 • ემპირიული მკურნალობის დასაბუთებას და კორექტირებას;
 • კვლევის შედეგების ლაბორატორიულ ინტერპრეტაციას.

„ციტოს“ მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში კვლევის მეთოდები სტანდარტიზებულია და დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებით. ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით: ავტომატური Vitec 2 Compact (იდენტიფიკაცია/ანტიბიოტიკოგრამა), BacT/Alert 3D (ჰემოკულტურის მიღება დათესვიდან 1-2 დღეში, მ.შ. ანტიბიოტიკოთერაპიის ფონზე, მულტიპლექსური პჯრ (PCR) დიაგნოსტიკის სისტემა Film-Array0.
ვიყენებთ მხოლოდ მაღალხარისხიან საკვებ-ნიადაგებს, რეაგენტებს.
პერმანენტულად ტარდება მუშაობის შიდა და გარე კონტროლი და ლაბორატორიის გუნდი მუდმივად მონაწილეობს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრეინინგებში.

მიკრობიოლოგიური განყოფილების წევრები:

ხელმძღვანელი – მარიკა კერესელიძე

 • თამარ რობაქიძე
 • თამარ გვაზავა
 • თეონა ბირკაია
 • დავით აბრამიშვილი
 დასახელებააბრევიატურაNCSPფასი 
შარდის ბაქტერიოლგიური გამოკვლევა (ანაერობები) 95 ₾
შარდის ბაქტერიოლგიური გამოკვლევა (აერობები)95 ₾
გენიტალური ნაცხის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა (კულტივირება, იდენტიფიცირება) - აერობები95 ₾
გენიტალური ნაცხი, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - B ჯგუფის სტრეპტოკოკი50 ₾
გენიტალური ნაცხი, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - მიკოპლაზმა65 ₾
გენიტალური ნაცხი, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა -
სოკოს დიაგნოსტიკა
50 ₾
გენიტალური ნაცხი, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - Neisseria gonorrhoeae70 ₾
გენიტალური ნაცხი, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - ანაერობები
95 ₾
გენიტალური ნაცხი, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - გარდნერელა50 ₾
ურეთრალური ნაცხის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა (კულტივირება, იდენტიფიცირება) - აერობები
95 ₾
ურეთრალური ნაცხის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - ანაერობები
95 ₾
ურეთრალური ნაცხის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - მიკოპლაზმა
65 ₾
ურეთრალური ნაცხის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - სოკოს დიაგნოსტიკა.
50 ₾
ურეთრალური ნაცხი, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - Neisseria gonorrhoeae
70 ₾
ურეთრალური ნაცხი, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - გარდნერელა
50 ₾
სპერმა, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა (კულტივირება, იდენტიფიკაცია) - აერობები
95 ₾
სპერმა, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - ანაერობები
95 ₾
სპერმა, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - მიკოპლაზმა
65 ₾
სპერმა, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - სოკოს დიაგნოსტიკა
50 ₾
სპერმა, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - გარდნერელა
50 ₾
სპერმა, მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - Neisseria gonorrhoeae
70 ₾
შარდის ბაქტერიოლოგიური გამიკვლევა - მიკოპლაზმა65 ₾
სისხლის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა - აერობულ და ფაკულტატიურ ანაერობულ ფლორაზე95 ₾
სისხლის მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა აერობულ და ფაკულტატიურ ანაერობულ ფლორაზე (პედიატრიული)95 ₾