კლინიკური ქიმია – სამედიცინო ცენტრი ციტო

კლინიკური ქიმიის ლაბორატორია გთავაზობთ ლაბორატორიული კვლევების ფართო სპექტრს და ტესტების/ანალიზების მუდმივად განახლებად მენიუს. ლაბორატორია სრულად ავტომატიზირებულია და აღჭურვილია Randox-ის თანამედროვე ავტომატური ანალიზატორით Daytona Plus. კლინიკური ქიმიის ლაბორატორიაში სრულდება როგორც STAT, ასევე რუტინული კვლევები სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით. ლაბორატორიაში ყოველდღიურად მიმდინარეობს ხარისხის შიდა კონტროლი, სულ მცირე, 2 დონის საკონტროლო მასალის გამოყენებით. ლაბორატორია ყოველთვიურად ჩართულია Randox/RIQAS (ინგლისი) გარე ხარისხის პროგრამაში, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატებით. ყოველივე ეს, ჩატარებული კვლევების მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს.

კლინიკური ქიმიის განყოფილების წევრები:

ხელმძღვანელი ირინა ბერძენიშვილი

  • თამარ ასლამაზაშვილი
  • დარეჯან ლემონჯავა
  • ქეთევან ჯარიაშვილი
  • ნინო სორდია
 დასახელებააბრევიატურასაქ. სტანდარტის კოდი (NCSP)ფასი 
ქოლესტეროლიCHOLBL.13.225 ₾
კალციუმიCaBL.15.125 ₾
C რეაქტიული ცილაCRPBL.7.9.140 ₾
კრეატინინიCREABL.9.322 ₾
რკინაFeBL.14.525 ₾
შარდმჟავაUABL.9.725 ₾
ალბუმინიALBBL.7.425 ₾
ტუტე ფოსფატაზაALPBL.11.325 ₾
ალანინამინოტრასფერაზაALTBL.11.2.225 ₾
ანტისტრეპტოლიზინი OASLOBL.1740 ₾
ასპარტატამინოტრანსფერაზაASTBL.11.2.122 ₾
კრეატინკინაზა საერთოCK-TotalBL.11.2.435 ₾
ქლორიClBL.14.335 ₾
ბილირუბინი პირდაპირიDBILBL.10.1.223 ₾
გამა-გლუტამილტრანსფერაზაγ-GTBL.11.2.322 ₾
გლუკოზაGLUCBL.12.115 ₾
გლუკოზა (ჭამის შემდეგ)GLUCBL.12.115 ₾
გლუკოზა დატვირთვიდან 1 სთ - ს შემდეგGLUCBL.12.115 ₾
გლუკოზა (გლუკოზით დატვირთვიდან 1 სთ-ის შემდეგ)GLUCBL.12.115 ₾
გლუკოზა (გლუკოზით დატვირთვიდან 2 სთ-ის შემდეგ)GLUCBL.12.115 ₾
გლუკოზა (გლუკოზით დატვირთვიდან 1 საათის შემდეგ) GLUCBL.12.115 ₾
გლუკოზა (გლუკოზით დატვირთვიდან 2 საათის შემდეგ) GLUCBL.12.115 ₾
გლუკოზა (გლუკოზით დატვირთვიდან 3 საათის შემდეგ)GLUCBL.12.115 ₾
გლუკოზით დატვირთვის ტესტი ორსულებისათვის30 ₾
გლუკოზისადმი ტოლერანტობის ტესტი OGTT45 ₾
გლუკოზის ტოლერანტობის ტესტი 100 გ გლუკოზით55 ₾
გლიკირებული ჰემოგლობინიHbA1cBL.1.865 ₾
ინსულინი (უზმოდ)InsulinHR.6.150 ₾
არაორგანული ფოსფორიPHOSBL.15.225 ₾
კალიუმიKBL.14.225 ₾
ლაქტატდეჰიდროგენაზაLDHBL.11.1.135 ₾
LDL - ქოლესტეროლი (β-ლიპოპროტეინი)LDLBL.13.7.2.c25 ₾
ლიპაზაLPSBL.19.130 ₾
მაგნიუმიMgBL.14.430 ₾
ნატრიუმიNaBL.14.125 ₾
რევმატოიდული ფაქტორი (ნახევრადრაოდენობრივი განსაზღვრა)RFIM.8.3.137 ₾
ბილირუბინი საერთოTBILBL.10.1.122 ₾
ტრიგლიცერიდებიTRIGSBL.13.622 ₾
VLDL - ქოლესტეროლი (პრე β-ლიპოპროტეინი)VLDLBL.13.7.2.b22 ₾
საერთო ცილაTPBL.7.125 ₾
შარდოვანაUREA-UBL.9.125 ₾
BUNBUNBL.9.125 ₾
α ამილაზა AMYBL.11.330 ₾
ბიკარბონატიCO2-40 ₾
რევმატოირუდლი ფაქტორიRFIM.8.3.137 ₾
კრეატენინი ( 24 საათიანი შარდი)CREUUR.2.16.322 ₾
კრეატინინი (დილის I შარდი)CREUUR.2.16.322 ₾
კალიუმი (დილის I შარდში)K-UUR.9.325 ₾
კალიუმი (24 საათიანი შარდი)K-UUR.9.325 ₾
ნატრიუმი (24 საათიანი შარდი)Na-UUR.9.425 ₾
ნატრიუმი (დილის I შარდი) Na-UUR.9.425 ₾
შარდმჟავა (24 საათიანი შარდი)UA-UUR.2.16.725 ₾
შარდოვანა (დილის I შარდი)UREAUR.2.16.125 ₾
ლიპიდური პროფილი CHOL, HDL, VLDL, TG, LDL85 ₾
ღვიძლის ფუნქციური სინჯები
ALT, AST, GGT, TBIL, DBIL115 ₾
ღვიძლის ფუნქციური სინჯები
ALT, AST, TBIL. DBIL. UREA, TP, GGT, ALP150 ₾
HOMA ინდექსი55 ₾