კლინიკური ქიმიის ლაბორატორია წარმოადგენს სრულად ავტომატიზირებულ ლაბორატორიას, რომელიც აღჭურვილია Randox-ის თანამედროვე ავტომატური ანალიზატორით Daytona Plus. კლინიკური ქიმიის ლაბორატორიაში სრულდება როგორც STAT,ასევე რუტინული გამოკვლევები სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით. ლაბორატორიაში ყოველდღიურად მიმდინარეობს ხარისხის შიდა კონტროლი, სულმცირე 2 დონის საკონტროლო მასალის გამოყენებით. ყოველთვიურად ლაბორატორია ჩართულია Randox/RIQAS (ინგლისი) გარე ხარისხის პროგრამაში, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატებით. ყოველივე ეს კი ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების მაღალი ხარისხის დამადასტურებელია. ლაბორატორია პაციენტს სთავაზობს ლაბორატორიული კვლევების ფართო სპექტრს დამუდმივად განახლებად ტესტების მენიუს.

კლინიკური ქიმიის განყოფილების წევრები:

ხელმძღვანელი ირინა ბერძენიშვილი

თამარ ასლამაზაშვილი

დარეჯან ლემონჯავა

ქეთევან ჯარიაშვილი

ნინო სორდია

  შიდა კოდიდასახელებააბრევიატურასაქ. სტანდარტის კოდი (NCSPფასი 
1020101ქოლესტეროლიCHOLBL.13.220 ₾
1020102კალციუმიCaBL.15.122 ₾
1020103C რეაქტიული ცილაCRPBL.7.9.140 ₾
1020104კრეატინინიCREABL.9.320 ₾
1020105რკინაFeBL.14.522 ₾
1020106შარდმჟავაUABL.9.722 ₾
1020107ალბუმინიALBBL.7.422 ₾
1020108ტუტე ფოსფატაზაALPBL.11.322 ₾
1020109ალანინამინოტრასფერაზაALTBL.11.2.222 ₾
1020110ანტისტრეპტოლიზინი OASLOBL.1737 ₾
1020111ასპარტატამინოტრანსფერაზაASTBL.11.2.122 ₾
1020112კრეატინკინაზა საერთოCK-TotalBL.11.2.430 ₾
1020113ქლორიClBL.14.330 ₾
1020114ბილირუბინი პირდაპირიDBILBL.10.1.219 ₾
1020115გამა-გლუტამილტრანსფერაზაγ-GTBL.11.2.322 ₾
1020116გლუკოზაGLUCBL.12.115 ₾
1020117გლუკოზა (ჭამის შემდეგ)GLUCBL.12.115 ₾
1020118გლუკოზა დატვირთვიდან 1 სთ - ს შემდეგGLUCBL.12.115 ₾
1020119გლუკოზა (გლუკოზით დატვირთვიდან 1 სთ-ის შემდეგ)GLUCBL.12.115 ₾
1020120გლუკოზა (გლუკოზით დატვირთვიდან 2 სთ-ის შემდეგ)GLUCBL.12.115 ₾
1020121გლუკოზა (გლუკოზით დატვირთვიდან 1 საათის შემდეგ) GLUCBL.12.115 ₾
1020122გლუკოზა (გლუკოზით დატვირთვიდან 2 საათის შემდეგ) GLUCBL.12.115 ₾
1020123გლუკოზა (გლუკოზით დატვირთვიდან 3 საათის შემდეგ)GLUCBL.12.115 ₾
1020124გლიკირებული ჰემოგლობინიHbA1cBL.1.860 ₾
1020125ინსულინი (უზმოდ)InsulinHR.6.140 ₾
1020126არაორგანული ფოსფორიPHOSBL.15.222 ₾
1020127კალიუმიKBL.14.222 ₾
1020128ლაქტატდეჰიდროგენაზაLDHBL.11.1.130 ₾
1020129LDL - ქოლესტეროლი (β-ლიპოპროტეინი)LDLBL.13.7.2.c20 ₾
1020130ლიპაზაLPSBL.19.130 ₾
1020131მაგნიუმიMgBL.14.425 ₾
1020132ნატრიუმიNaBL.14.122 ₾
1020133რევმატოიდული ფაქტორი (ნახევრადრაოდენობრივი განსაზღვრა)RFIM.8.3.125 ₾
1020134ბილირუბინი საერთოTBILBL.10.1.120 ₾
1020135ტრიგლიცერიდებიTRIGSBL.13.620 ₾
1020136VLDL - ქოლესტეროლი (პრე β-ლიპოპროტეინი)VLDLBL.13.7.2.b20 ₾
1020137საერთო ცილაTPBL.7.121 ₾
1020138შარდოვანაUREA-UBL.9.120 ₾
1020139BUNBUNBL.9.120 ₾
1020140α ამილაზა AMYBL.11.325 ₾
1020141ბიკარბონატიCO2-30 ₾
1020142რევმატოირუდლი ფაქტორიRFIM.8.3.125 ₾
1020201კრეატენინი ( 24 საათიანი შარდი)CREUUR.2.16.320 ₾
1020202კრეატინინი (დილის I შარდი)CREUUR.2.16.320 ₾
1020203კალიუმი (დილის I შარდში)K-UUR.9.322 ₾
1020204კალიუმი (24 საათიანი შარდი)K-UUR.9.322 ₾
1020205ნატრიუმი (24 საათიანი შარდი)Na-UUR.9.422 ₾
1020206ნატრიუმი (დილის I შარდი) Na-UUR.9.422 ₾
1020207შარდმჟავა (24 საათიანი შარდი)UA-UUR.2.16.722 ₾
1020208შარდოვანა (დილის I შარდი)UREAUR.2.16.120 ₾