იმუნოლოგია – სამედიცინო ცენტრი ციტო

კლინიკური იმუნოლოგიის ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე იმუნოლოგიური ანალიზატორებით: Abbott ARCHITECT PLUS, Biomerieux VIDAS. ლაბორატორიაში წარმოდგენილი თანამედროვე ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა მივიღოთ მაღალი ხარისხის ლაბორატორიული კვლევის შედეგი დროის მოკლე მონაკვეთში. ლაბორატორიაში მიმდინარე ხარისხის შიდა და გარე კონტროლის პროცესებში მონაწილეობა ადასტურებს კვლევის შედეგების სიზუსტეს და მაღალ ხარისხს. კლინიკური იმუნოლოგიის ლაბორატორია პაციენტს სთავაზობს ლაბორატორიული კვლევების ფართო სპექტრს და მუდმივად განახლებად ტესტების მენიუს.

იმუნოლოგიური განყოფილების წევრები:

  • ხელმძღვანელი: ირინა ბერძენიშვილი
  • თამარ ასლამაზაშვილი
  • დარეჯან ლემონჯავა
  • ქეთევან ჯარიაშვილი
  • ნინო სორდია
იმუნოლოგია
 დასახელებააბრევიატურაNCSPფასი 
თირეოტროპული ჰორმონიTSHHR.3.645 ₾
თავისუფალი თიროქსინიFT4HR.1.345 ₾
თავისუფალი ტრიიოდთირონინიFT3H.R.1.645 ₾
ანტი - TPO (ანტისხეულები თიროიდპეროქსიდაზას მიმართ)anti TPOIM.4.1.252 ₾
ანტი - TG (ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ)anti TgIM.4.1.152 ₾
ციტომეგალოვირუსი IgMCMV IgMMB.960 ₾
მალუთეინიზირებელი ჰორმონიLHHR.3.852 ₾
ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონიFSHHR.3.450 ₾
კარცინოემბრიონული ანტიგენიCEAIM.18.1.270 ₾
ალფა ფეტოპროტეინიAFPIM.18.1.165 ₾
იმუნოგლობულინი Ig EIgEIM.1.560 ₾
CA 125CA 125IM.18.1.3.b75 ₾
კორტიზოლიCORSHR.5.570 ₾
ფერიტინიFERBL.7.10.555 ₾
ქორიოგონადოტროპული ჰორმონი HCGHCGHR.4.550 ₾
ციტომეგალოვირუსი Ig GCMV IgGMB.955 ₾
ტოქსოპლაზმა Ig MTXMMB.960 ₾
ესტრადიოლიE2HR.7.255 ₾
პროლაქტინიPRLHR.3.742 ₾
პროსტატის სპეციფიური ანტიგენი (საერთო)TPSAIM.18.1.6.a65 ₾
წითურა Ig G RBGMB.970 ₾
CA 15-3153IM.18.1.3.c75 ₾
ანტი-HBc (საერთო)HBCTMB.960 ₾
ტოქსოპლაზმა Ig GTXGMB.955 ₾
HBs Ag UltraHBSMB.955 ₾
HIV (VIDAS HIV DUO Quick)HIV6MB.970 ₾
პროგესტერონიPRGHR.7.155 ₾
ანტი-მიულერის ჰორმონი AMHHR.8190 ₾
CA 19-9199IM.18.1.3.a75 ₾
C - პეპტიდიC peptideHR.6.255 ₾
დეჰიდროეპიანდროსტერონ-სულფატიDHEA-SHR.7.755 ₾
ვიტამინი B12 VITB12BL.1690 ₾
პარათჰორმონი (ინტაქტური)PTHHR.2.1100 ₾
წითელა IgGMSGMB.985 ₾
EBV EBNA IgGEBNAMB.970 ₾
EBV VCA/EA IgGVCAGMB.955 ₾
EBV VCA IgMVCAMMB.955 ₾
D - დიმერიDEX2CG.4.2.672 ₾
anti - HCVHCVMB.950 ₾
ვიტამინი D - 25 OH (საერთო)VITDBL.1695 ₾
ტესტოსტერონიTES2HR.7.360 ₾
TROPONIN I Ultra (მაღალი მგრძნობელობის)TNHSBL.7.870 ₾
ფოლიუმის მჟავა - ფოლატი (ვიტამინი B9)Folate75 ₾
პროკალციტონინიPCT120 ₾
Vidas NT-proBNP2PBN2110 ₾
17 OH - პროგესტერონი/ELISA17 OHPHR.7.1055 ₾
თავისუფალი ტესტოსტერონი/ELISAFtestosterone55 ₾
ანტი CCP IgG ანტისხეულები/ELISAanti CCP85 ₾
თირეოგლობულინი/ELISAhTG85 ₾
ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი/ELISAACTH120 ₾
კალციტონინი/ELISACalcitonin100 ₾
თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართ ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში/ELISAanti TSHr95 ₾
ანტი-HBs ანტისხეულები/ELISAanti HBs50 ₾
ანტინუკლეარული ანტისხეულები/ELISAANA60 ₾
კვანტიფერონ–ტბ ოქროს ტესტი/ELISA165 ₾
Chlamydia Trachomatis ანტი IgG/ELISACHL IgG50 ₾
Chlamydia Trachomatis ანტი IgM/ELISACHL IgM50 ₾
ანტი HSV 1+2 IgG/ELISAHSV IgG50 ₾
ანტი HSV 1+2 IgM/ELISAHSV IgM50 ₾
HBsAg-ავსტრალიური ანტიგენის დეტექცია (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა)HBs Ag20 ₾
C ჰეპატიტის ვირუსის ანტისხეულების განსაზღვრა (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა)HCV20 ₾
ანტი HIV 1+2 ანტისხეულების დეტექცია (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა)anti - HIV20 ₾
RPR ტესტი. ანტისხეულების თვისობრივი და რაოდენობრივი განსაზღვრა სისხლის შრატში ან პლაზმაში25 ₾
TPHA - სიფილისის სეროდიაგნოსტიკა (თვისობრივი ტესტი)50 ₾
TPHA - სიფილისის სეროდიაგნოსტიკა (რაოდენობრივი ტესტი)50 ₾
თირეოიდული პაკეტი120 ₾
სწრაფი ტეტსების პაკეტი - 1 anti HCV, anti HIV, HBsAg, RPR70 ₾
სწრაფი ტეტსების პაკეტი - 2
anti HCV, anti HIV, HBsAg, TPHA90 ₾