იმუნოლოგია – სამედიცინო ცენტრი ციტო

კლინიკური იმუნოლოგიის ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე იმუნოლოგიური ანალიზატორებით: Roche Cobas e411, Biomerieux VIDAS. ლაბორატორიაში წარმოდგენილი თანამედროვე ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა მივიღოთ მაღალი ხარისხის ლაბორატორიული კვლევის შედეგი დროის მოკლე მონაკვეთში. ლაბორატორიაში მიმდინარე ხარისხის შიდა და გარე კონტროლის პროცესებში მონაწილეობა ადასტურებს კვლევის შედეგების სიზუსტეს და მაღალ ხარისხს. კლინიკური იმუნოლოგიის ლაბორატორია პაციენტს სთავაზობს ლაბორატორიული კვლევების ფართო სპექტრს და მუდმივად განახლებად ტესტების მენიუს.

იმუნოლოგიური განყოფილების წევრები:

ხელმძღვანელი: თამარ ასლამაზაშვილი

  • ირინა ბერძენიშვილი
  • დარეჯან ლემონჯავა
  • ქეთევან ჯარიაშვილი
იმუნოლოგია
რეფერენს კოდიდასახელება (ქართ.)დასახელება (ინგლ.)აპარატი / კვლევის მეთოდიღირებულება
101-01001თირეოტროპული ჰორმონიThyroid Stimulating HormoneCobas e411 / Vidas / Architect i1000sr45.00 ₾
101-01002თავისუფალი თიროქსინიFree ThyroxineCobas e411 / Vidas / Architect i1000sr45.00 ₾
101-01003თავისუფალი ტრიიოდთირონინიFree TriiodothyronineCobas e411 / Vidas / Architect i1000sr45.00 ₾
101-01004ანტი - TPO (ანტისხეულები თიროიდპეროქსიდაზას მიმართ)Thyroid Peroxidase AntibodiesCobas e411 / Vidas / Architect i1000sr52.00 ₾
101-01005ანტი - TG (ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ)Thyroglobulin AntibodiesCobas e411 / Vidas / Architect i1000sr52.00 ₾
101-01006ციტომეგალოვირუსი IgMCytomegalovirus IgMCobas e411 / Vidas60.00 ₾
101-01007მალუთეინიზირებელი ჰორმონიLuteinizing HormoneCobas e411 / Vidas / Architect i1000sr52.00 ₾
101-01008ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონიFollicle-stimulating HormoneCobas e411 / Vidas / Architect i1000sr50.00 ₾
101-01009კარცინოემბრიონული ანტიგენიCarcinoembryonic AntigenVidas70.00 ₾
101-01010ალფა ფეტოპროტეინიAlpha-FetoproteinVidas65.00 ₾
101-01011იმუნოგლობულინი IgEImmunoglobulin EVidas60.00 ₾
101-01012CA 125 კარბოჰიდრატული ანტიგენის განსაზღვრა სისხლშიCancer antigen 125Cobas e411 / Vidas75.00 ₾
101-01013კორტიზოლიCortisolCobas e411 / Vidas70.00 ₾
101-01014ფერიტინიFerritinCobas e411 / Vidas / Architect i1000sr55.00 ₾
101-01015ქორიოგონადოტროპული ჰორმონიHuman chorionic gonadotropinCobas e411 / Vidas / Architect i1000sr50.00 ₾
101-01016ციტომეგალოვირუსი IgGCytomegalovirus IgGCobas e411 / Vidas55.00 ₾
101-01017ტოქსოპლაზმა IgMToxoplasma IgMCobas e411 / Vidas60.00 ₾
101-01018ესტრადიოლიEstradiolCobas e411 / Vidas55.00 ₾
101-01019პროლაქტინიProlactinCobas e411 / Vidas / Architect i1000sr42.00 ₾
101-01020პროსტატის სპეციფიური ანტიგენი (საერთო)Total Prostate Specific AntigenCobas e411 / Vidas65.00 ₾
101-01021წითურა IgGRubella IgGCobas e411 / Vidas70.00 ₾
101-01022CA 15-3 კარბოჰიდრატული ანტიგენიCancer Antigen 15-3 (CA 15-3)Vidas75.00 ₾
101-01023ანტი - HBc (საერთო)Anti-HBc TotalVidas85.00 ₾
101-01024ტოქსოპლაზმა IgGToxoplasma IgGVidas55.00 ₾
101-01026აივ ანტიგენ/ანტისხეულები (HIV DUO)HIV DUOCobas e411 / Vidas70.00 ₾
101-01027პროგესტერონიProgesteroneCobas e411 / Vidas55.00 ₾
101-01028ანტი - მიულერის ჰორმონი Anti - Müllerian HormoneCobas e411 / Vidas190.00 ₾
101-01029CA 19-9 კარბოჰიდრატული ანტიგენიCancer antigen 19-9Vidas75.00 ₾
101-01030C - პეპტიდიC - PeptideCobas e411 / Architect i1000sr55.00 ₾
101-01031დეჰიდროეპიანდროსტერონ - სულფატიDehydroepiandrosterone - SulfateCobas e41155.00 ₾
101-01032ვიტამინი B12Vitamin B12Cobas e41190.00 ₾
101-01033პარათჰორმონი (ინტაქტური)Parathyroid Hormone (Intact)Vidas100.00 ₾
101-01034წითელა IgGMeasles IgGVidas85.00 ₾
101-01035ეპშტეინ ბარის ვირუსი EBV EBNA IgGEBV EBNA IgGVidas70.00 ₾
101-01036ეპშტეინ ბარის ვირუსი VCA/EA IgGEBV VCA/EA IgGVidas55.00 ₾
101-01037ეპშტეინ ბარის ვირუსი VCA IgMEBV VCA IgMVidas55.00 ₾
101-01038D-დიმერიD-Dimer Vidas / Yumizen G80072.00 ₾
101-01040ვიტამინი D-25 OH (საერთო)25 OH Vitamin D (Total)Cobas e411 / Vidas95.00 ₾
101-01041ტესტოსტერონიTestosteroneCobas e411 / Vidas60.00 ₾
101-01042ტროპონინი I (მაღალი მგრძნობელობის)Troponin I (High sensitive)Vidas70.00 ₾
101-01043ფოლიუმის მჟავა-ფოლატი (ვიტამინი B9)Folic Acid - Folate (Vitamin B9)Cobas e41175.00 ₾
101-01044პროკალციტონინიProcalcitoninVidas120.00 ₾
101-01045ნატრიურეტული პეპტიდი NT-proBNP2NT-proBNPVidas110.00 ₾
101-0104617 OH - პროგესტერონი17 - HydroxyprogesteroneSFRI IRE 96 ELIZA READER55.00 ₾
101-01047თავისუფალი ტესტოსტერონიFree TestosteroneSFRI IRE 96 ELIZA READER55.00 ₾
101-01048ანტი CCP IgG ანტისხეულებიanti CCP IgG AntibodiesCobas e41185.00 ₾
101-01049თირეოგლობულინიThyroglobulinCobas e41185.00 ₾
101-01050ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონიAdrenocorticotropic HormoneCobas e411120.00 ₾
101-01051კალციტონინიCalcitoninCobas e411100.00 ₾
101-01052თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართ ანტისხეულებიAnti-thyroid Stimulating Hormone Receptor AntibodiesCobas e41195.00 ₾
101-01053ანტი - HBs ანტისხეულებიHepatitis B Surface AntibodiesCobas e41150.00 ₾
101-01054ანტინუკლეარული ანტისხეულებიAntinuclear AntibodiesSFRI IRE 96 ELIZA READER60.00 ₾
101-01055კვანტიფერონ - ტბ ოქროს ტესტიQuantiferon - TB Gold Plus TestSFRI IRE 96 ELIZA READER165.00 ₾
101-01056Chlamydia Trachomatis ანტი IgGChlamydia Trachomatis Anti IgGSFRI IRE 96 ELIZA READER50.00 ₾
101-01057Chlamydia Trachomatis ანტი IgMChlamydia Trachomatis Anti IgMSFRI IRE 96 ELIZA READER50.00 ₾
101-01058HSV 1+2 IgG ანტისხეულებიAnti HSV 1+2 IgGSFRI IRE 96 ELIZA READER50.00 ₾
101-01059HSV 1+2 IgM ანტისხეულებიAnti HSV 1+2 IgMSFRI IRE 96 ELIZA READER50.00 ₾
101-01060HBsAg-ავსტრალიური ანტიგენის დეტექცია (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა)Immunochromatographic test for the qualitative detection of HBs AgImmunochromatography20.00 ₾
101-01061C ჰეპატიტის ვირუსის ანტისხეულების განსაზღვრა (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა)Anti HCV-Rapid screening testImmunochromatography20.00 ₾
101-01062ანტი HIV 1+2 ანტისხეულების დეტექცია (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა)Immunochromatographic test for the qualitative detection of antibodies specific to HIV 1+2Immunochromatography20.00 ₾
101-01063RPR - არატრეპონემული ტესტი სიფილისის სადიაგნოსტიკოდRPR Non-treponemal test for diagnosis of syphilisManually25.00 ₾
101-01064TPHA ტესტი - Treponema pallidum-ის მიმართ ანტისხეულების თვისობრივი და რაოდენობრივი განსაზღვრაTPHA test. Hemagglutination test for the qualitative and quantitative determination of antibodies against Treponema pallidumHemagglutination test50.00 ₾
101-01068ინტერლეიკინი - 6Interleukin-6Cobas e41185.00 ₾
101-01069ანტი ქსოვილოვანი ტრანსგლუტამინაზა IgGAnti - Tissue Tranglutaminase IgGSFRI IRE 96 ELIZA READER100.00 ₾
101-01070ანტი ქსოვილოვანი ტრანსგლუტამინაზა IgAAnti - Tissue Tranglutaminase IgASFRI IRE 96 ELIZA READER100.00 ₾
101-01071სასქესო ჰორმონის შემბოჭველი გლობულინის განსაზღვრაSex Hormone Binding GlobulinCobas e411130.00 ₾
101-01072ადამიანის T-უჯრედების ლიმფოტროპული ვირუსის ტიპი I/II ანტისხეულებიHuman T-cell Lymphotropic Virus Type I&II AntibodiesSFRI IRE 96 ELIZA READER60.00 ₾
101-01073ანტი-ბეტა 2 გლიკოპროტეინი IgG/IgMAnti-Beta 2 Glycoprotein IgG/IgMSFRI IRE 96 ELIZA READER80.00 ₾
101-01074ანტიფოსფოლიპიდური პანელი IgM/IgGAnti-Phospholipid Screen IgM/IgGSFRI IRE 96 ELIZA READER85.00 ₾
101-01075ანტიკარდიოლოპინები IgM/IgGAnti-Cardiolipin IgM/IgGSFRI IRE 96 ELIZA READER135.00 ₾
101-01078Human epididumal protein 4 (HE4)Human epididumal protein 4 (HE4)Cobas e411190.00 ₾
101-01079B ჰეპატიტის ზედაპირული ანტიგენის (HBs Ag) განსაზღვრა სისხლში (ECLIA)Hepatitis B surface antigen (HBsAg) in human serum (ECLIA)Cobas e41180.00 ₾
101-01080Treponema pallidum (TP)-ის მიმართ IgM/IgG ანტისხეულების თვისობრივი განსაზღვრა (ECLIA)Qualitative detection of total antibodies IgM/IgG to Treponema pallidum (TP) (ECLIA)Cobas e41150.00 ₾
101-01081C ჰეპატიტის ვირუსის მიმართ ანტისხეულების დეტექცია (ECLIA)Anti HCV antibodies to hepatitis C virus in human serum (ECLIA)Cobas e41150.00 ₾
101-60001თირეოიდული პაკეტიThyroid package120.00 ₾
101-60002სწრაფი ტესტების პაკეტი-1 (anti HCV, anti HIV, HBsAg, RPR)Rapid tests package-1 (anti HCV, anti HIV, HBsAg, RPR)70.00 ₾
101-60003სწრაფი ტესტების პაკეტი-2 (anti HCV, anti HIV, HBsAg,TPHA)Rapid tests package-2 (anti HCV, anti HIV, HBsAg,TPHA)90.00 ₾
101-60010Roma ინდექსიRoma Index265.00 ₾
100-60011HOMA ინდექსი (C პეპტიდით)HOMA Index (C Peptide)55.00 ₾
100-60012ანემიის პაკეტი (Fe, Ferritin, TRSF, FBC)Anemia test package (Fe, Ferritin, TRSF, FBC)120.00 ₾
101-60014TORCH კომპლექსიTORCH Complex400.00 ₾