კლინიკური იმუნოლოგიის ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე იმუნოლოგიური ანალიზატორებით: Abbott ARCHITECT PLUS, Biomerieux VIDAS. ლაბორატორიაში წარმოდგენილი თანამედროვე ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა მივიღოთ მაღალი ხარისხის ლაბორატორიული კვლევის შედეგი დროის მოკლე მონაკვეთში. ლაბორატორიაში მიმდინარე ხარისხის შიდა და გარე კონტროლის პროცესებში მონაწილეობა ადასტურებს კვლევის შედეგების სიზუსტეს და მაღალ ხარისხს. კლინიკური იმუნოლოგიის ლაბორატორია პაციენტს სთავაზობს ლაბორატორიული კვლევების ფართო სპექტრს და მუდმივად განახლებად ტესტების მენიუს.

იმუნოლოგიური განყოფილების წევრები:

ხელმძღვანელი ირინა ბერძენიშვილი

თამარ ასლამაზაშვილი

დარეჯან ლემონჯავა

ქეთევან ჯარიაშვილი

ნინო სორდია

  შიდა კოდიდასახელებააბრევიატურაNCSPფასი 
1010101თირეოტროპული ჰორმონიTSHHR.3.638 ₾
1010102თავისუფალი თიროქსინიFT4HR.1.338 ₾
1010103თავისუფალი ტრიიოდთირონინიFT3H.R.1.638 ₾
1010104ანტი - TPO (ანტისხეულები თიროიდპეროქსიდაზას მიმართ)anti TPOIM.4.1.242 ₾
1010105ანტი - TG (ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ)anti TgIM.4.1.142 ₾
1010106ციტომეგალოვირუსი IgMCMV IgMMB.953 ₾
1010107მალუთეინიზირებელი ჰორმონიLHHR.3.845 ₾
1010108ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონიFSHHR.3.442 ₾
1010109კარცინოემბრიონული ანტიგენიCEAIM.18.1.262 ₾
1010110ალფა ფეტოპროტეინიAFPIM.18.1.155 ₾
1010111 იმუნოგლობულინი Ig EIgEIM.1.550 ₾
1010112CA 125CA 125IM.18.1.3.b62 ₾
1010113კორტიზოლიCORSHR.5.555 ₾
1010114ფერიტინიFERBL.7.10.550 ₾
1010115ქორიოგონადოტროპული ჰორმონი HCGHCGHR.4.542 ₾
1010116ციტომეგალოვირუსი Ig GCMV IgGMB.940 ₾
1010117ტოქსოპლაზმა Ig MTXMMB.945 ₾
1010118ესტრადიოლიE2HR.7.242 ₾
1010119პროლაქტინიPRLHR.3.752 ₾
1010120პროსტატის სპეციფიური ანტიგენი (საერთო)TPSAIM.18.1.6.a55 ₾
1010121წითურა Ig G RBGMB.962 ₾
1010122CA 15-3153IM.18.1.3.c65 ₾
1010123ანტი-HBc (საერთო)HBCTMB.940 ₾
1010124ტოქსოპლაზმა Ig GTXGMB.942 ₾
1010125HBs Ag UltraHBSMB.955 ₾
1010126HIV (VIDAS HIV DUO Quick)HIV6MB.960 ₾
1010127პროგესტერონიPRGHR.7.145 ₾
1010128ანტი-მიულერის ჰორმონი AMHHR.8150 ₾
1010129CA 19-9199IM.18.1.3.a62 ₾
1010130C - პეპტიდიC peptideHR.6.240 ₾
1010131დეჰიდროეპიანდროსტერონ-სულფატიDHEA-SHR.7.740 ₾
1010132ვიტამინი B12 VITB12BL.1690 ₾
1010133პარათჰორმონი (ინტაქტური)PTHHR.2.1105 ₾
1010134წითელა IgGMSGMB.975 ₾
1010135EBV EBNA IgGEBNAMB.960 ₾
1010136EBV VCA/EA IgGVCAGMB.945 ₾
1010137EBV VCA IgMVCAMMB.945 ₾
1010138D - დიმერიDEX2CG.4.2.652 ₾
1010139anti - HCVHCVMB.950 ₾
1010140ვიტამინი D - 25 OH (საერთო)VITDBL.1665 ₾
1010141ტესტოსტერონიTES2HR.7.350 ₾
1010142TROPONIN I Ultra (მაღალი მგრძნობელობის)TNHSBL.7.855 ₾
1010143ფოლიუმის მჟავა - ფოლატი (ვიტამინი B9)Folate65 ₾
1010144პროკალციტონინიPCT95 ₾
1010145Vidas NT-proBNP2PBN295 ₾
101014617 OH - პროგესტერონი/ELISA17 OHPHR.7.1045 ₾
1010147თავისუფალი ტესტოსტერონი/ELISAFtestosterone40 ₾
1010148ანტი CCP IgG ანტისხეულები/ELISAanti CCP70 ₾
1010149თირეოგლობულინი/ELISAhTG70 ₾
1010150ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი/ELISAACTH70 ₾
1010151კალციტონინი/ELISACalcitonin80 ₾
1010152თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართ ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში/ELISAanti TSHr70 ₾
1010153ანტი-HBs ანტისხეულები/ELISAanti HBs39 ₾
1010154ანტინუკლეარული ანტისხეულები/ELISAANA50 ₾
1010155კვანტიფერონ–ტბ ოქროს ტესტი/ELISA165 ₾
1010156Chlamydia Trachomatis ანტი IgG/ELISACHL IgG39 ₾
1010157Chlamydia Trachomatis ანტი IgM/ELISACHL IgM39 ₾
1010158ანტი HSV 1+2 IgG/ELISAHSV IgG39 ₾
1010159ანტი HSV 1+2 IgM/ELISAHSV IgM39 ₾
1010160HBsAg-ავსტრალიური ანტიგენის დეტექცია (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა)HBs Ag17 ₾
1010161C ჰეპატიტის ვირუსის ანტისხეულების განსაზღვრა (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა)HCV17 ₾
1010162ანტი HIV 1+2 ანტისხეულების დეტექცია (იმუნოქრომატოგრაფიული კვლევა)anti - HIV17 ₾