კლინიკური ჰემატოლოგიის ლაბორატორია აღჭურვილია სრულიად ავტომატიზირებული, უახლესი თაობის ხუთმაგი დიფერენციაციის ანალიზატორებით: Nihon Konden (იაპონია) და Hemix 5-60 (SFRI, საფრანგეთი). ანალიზატორის შედეგების დადასტურება ხდება თანამედროვე ციფრული მიკროსკოპის Labomed LB1280 გამოყენებით. ლაბორატორიაში ფუნქციონირებს ასევე ერითროციტების დალექვის სიჩქარის განმსაზღვრელი  და შარდის საერთო ანალიზის ანალიზატორები ESR3000 (SFRI, საფრანგეთი) და URISYS-100 (Roche, გერმანია).

ლაბორატორიაში ყოველდღიურად მიმდინარეობს ხარისხის შიდა კონტროლი. ხარისხის გარე კონტროლის პროგრამებში მონაწილეობა დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატებით. ყოველივე ეს კი ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევის შედეგების მაღალ ხარისხზე მიუთითებს.

ჰემატოლოგიური განყოფილების წევრები:

სუპერვაიზერი მარინა ჩხიკვიშვილი

ხელმძღვანელი თეონა ბოლქაძე

ჯულიეტა ბაინდურაშვილი

ნინო ნადარაია

მირანდა მირიანაშვილი

ნათია ლიპარტია

  შიდა კოდიდასახელებააბრევიატურაფასი 
1030101სისხლის საერთო ანალიზი (მანქანური)Complete Blood Count 18.00 ₾
1030102 სისხლის საერთო ანალიზიComplete blood count 25.00 ₾
1030103სისხლის საერთო ანალიზი რეტიკულოციტებითComplete blood count with reticulocytes 25.00 ₾
1030104რეტიკულოციტები/ReticulocytesReticulocytes 12.00 ₾
1030105ერითროციტების დალექვის სიჩქარე -ე.დ.ს.E.S.R 10.00 ₾
1030106სისხლის ჯგუფი და რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა ABO სისტემითABO 20.00 ₾
1030107 მალარიის პლაზმოდიუმის განსაზღვრა სისხლის სქელ წვეთში/ნაცხში 20.00 ₾
1030108ლეიკოციტების მორფილოგიური დახასიათება პერიფერიულ სისხლშიRBC 15.00 ₾
1030109სისხლის საერთო ანალიზი თრომბოციტებით ნაცხზე ‰CBC + WBC +PLT
1030110პროთრომბინული დროPT 15.00 ₾
1030111პროთრომბინის ინდექსი% 15.00 ₾
1030112INRINR 15.00 ₾
1030113აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინური დროAPTT 15.00 ₾
1030114ფიბრინოგენის კონცენტრაციაFB 18.00 ₾
1060201შარდის საერთო ანალიზიUrinary 15.00 ₾
1060202შარდის ანალიზი - სტრიპიUrinalysis - dry chemistr 10.00 ₾
1060203ცილის განსაზღვრა 24 საათიან შარდშიTotal protein in 24 hour urine 20.00 ₾
1060204შარდის საერთო ანალიზი - ულუფა IUrinary test-Portion I 15.00 ₾
1060205შარდის საერთო ანალიზი - ულუფა IIUrinary test-Portion II 30.00 ₾
1060206შარდის საერთო ანალიზი - ულუფა IIIUrinary test-Portion II 45.00 ₾
1060301 სპერმოგრამაSemen analysis 30.00 ₾
1060401 კოპროლოგიური გამოკვლევა Coprological examinatio 20.00 ₾
1060402იმუნოქრომატოგრაფიული ტესტი განავალში ფარული სისხლდენის აღმოსაჩენად 25.00 ₾
1060501ცხვირის ლორწოვანი გარსის ნაცხის მიკროსკოპია - ციტოგრამაNasal mucus microscopy 25.00 ₾