რუსუდან მჭედლიშვილი – სამედიცინო ცენტრი ციტო

მოკლე აღწერა

სპეციალობა: ორთოპედია
მომსახურებები:
  • ---
კლინიკა: ---