ნინო წერუაშვილი – სამედიცინო ცენტრი ციტო

მოკლე აღწერა

სპეციალობა: პროქტოლოგი
მომსახურებები:
  • ---
კლინიკა: ---