ნინო ორახელაშვილი – სამედიცინო ცენტრი ციტო

მოკლე აღწერა

სპეციალობა: დერმატოლოგი
მომსახურებები:
  • ---
კლინიკა: ---