მაკა გიგინეიშვილი – სამედიცინო ცენტრი ციტო

მოკლე აღწერა

სპეციალობა: რადიოლოგი
მომსახურებები:
  • ---
ხარისხი: დოქტორი
კლინიკა: სამედიცინო ცენტრი „ციტო“, ფალიაშვილის ქ. #40

საქართველოს, ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის რადიოლოგთა ასოციაციების წევრი

30 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი