მაია მოსიძე – სამედიცინო ცენტრი ციტო

მოკლე აღწერა

სპეციალობა: ანგიოლოგი / რადიოლოგი
მომსახურებები:
 • ---
კლინიკა: სამედიცინო ცენტრი „ციტო“, ფალიაშვილის ქ. #40

განათლება:

1975-1985 წ.წ. – თბილისი, სახელმწ. სამედიცინო ინსტიტუტი

პროფესიული სერტიფიკატები:

 • 1985 წ. – დიპლომი KB No 146815 სამედ.  ინსტიტუტი, თბილისი
 • 1994 წ. – დიპლომი No 233 სამედიცინო აკადემია, მოსკოვი
 • 1995 წ. – დიპლომი No 1952 ლაზერთერაპიის სამეცნ.ცენტრი, მოსკოვი
 • 1998 წ. – დიპლომი No 70/2 ულტრაბგ. დიაგნ. ცენტრი, თბილისი
 • 2000 წ. – Member of Salzburg Cornell seminars, ავსტრია
 • 2002 წ. – დიპლომი KB-N 146815 სისხლძარღვთა ქირურგია
 • 2002 წ. – დიპლომი KB-N  146815 რადიოლოგია
 • 2008 წ. – ჯანდაცვის მართვის მენეჯმენტი- Oxford Policy Management
  NB080047077107
 • 2011 წ. – VASCULAR ULTRASOUND COURSE , Copenhagen, Danish
 • 2012 წ. – VASCULAR ULTRASOUND COURSE, Birmingham, UK

აკადემიური კვალიფიკაცია:

 • 1992-1995 წ.წ. – ინტერვენციული დიაგნ. ინსტიტუტი, თბილისი
 • 1995 წ. – სამედიცინო აკადემია, მოსკოვი
 • 1996 წ. – ონკოლოგიის სამეცნიერო ინსტიტუტი,თბილისი
 • 1997 წ. – სამედიცინო-დიაგნ. გაერთიანება “ლიგა”
 • 1998 წ. – სამედიცინო-ცენტრი “ციტო”
 • 2005 წ. – სამედიცინო ცენტრი “ციტო”-ხარისხის მენეჯერი

პუბლიკაციები:

 • Markoishvili K., Mosidze M.: “Noninvasive diagnosis of renal artery stenos by ultrasound duplex scanning”, Tbilisi, 1993; 128:1-6p.
 • Berdev P., Simonia M.,Mosidze M., “Noninvasive characterization of renal artery blood flow”, in “Contemporary Problems of Theoretical and Clinical Medicine”, Tbilisi 1994, 20: 15-23;
 • Markoishvili K., Mosidze M.,”Color-duplex imaging and Doppler spectrum analysis: capabilities and limitations” in: Moscow, May 1996; 62:12-16;

პრაქტიკული ექსპერიმენტი:

 • 1994 წ. – მოსკოვი, “Role of Laser Therapy in Complex Treatment of Gastric and Duodenal Ulcer Diseases.
 • 1995 წ. – Present time: Tbilisi, Medical University Practical Training Seminars in Imaging With Students.
 • 2007 წ. – Oxford Policy Management (OPM)

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:

 • Windows;
 • MS Office;
 • Internet;
 • Email;

ენები:

 • ქართული – მშობლიური;
 • რუსული – სრულყოფილად;
 • ინგლისური – სრულყოფილად.