საერთაშორისო აკრედიტაციის სერტიფიკატი

სამედიცინო ცენტრმა „ციტომ“ კვლავ წარმატებით გაიარა საერთაშორისო აკრედიტაციის (ANAB– ANSI National accreditation Board) რესერტიფიცირების პროცესი და ახალი ISO 15189:2012 სერტიფიკატი Medical Laboratories – Requirements for quality and competence მიიღო!

Leave a reply